Doelstellingen

De stichting heeft de volgende doelstellingen:

Het in stand houden van het werkend trekpaard, de natuurlijke krachtbron voor de landbouw en bosbouw in Zuid-Limburg, alsmede het in stand houden van werktuigen en vaardigheden die samenhangen met het werken met trekpaarden als een levend cultuurhistorisch monument.

Het ontplooien van activiteiten die van belang zijn voor:

  • Aanschaf van trekpaarden
  • Het houden en verzorgen van trekpaarden
  • Het fokken van trekpaarden
  • Het werken met trekpaarden
  • Het deelnemen aan keuringen
  • Het recreatief gebruiken van trekpaarden

Het onder de aandacht brengen van de cultuurhistorische waarde van het trekpaard voor Zuid-Limburg.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  • Het periodiek organiseren van activiteiten die aan de doelstelling beantwoorden
  • Het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting
  • Dat doen in de ruimste zin van het woord.