Het Ontstaan

In 1994 organiseerde de afdeling Limburg van de KVTH voor trekpaardenliefhebbers een cursus toiletteren en exterieur beoordelen. Ook niet-leden van de KVTH mochten deelnemen.

De toenmalige cursusleiders: T. Nijskens, J. Peeters (helaas beiden overleden), J. Verlinden en M. Pubben, hebben een aantal deelnemers zo enthousiast gemaakt, dat ze daarna als “groep” regelmatig activiteiten organiseerden met trekpaarden.

De eerste activiteit was een “rit” in de omgeving van Wijlre met als vertrek- en eindpunt huize Vaassen in Beertsenhoven. Twaalf liefhebbers waren onderweg met zes paarden.

De belangstelling voor de maandelijkse activiteiten, zoals ploegen, eggen, weideslepen en rondritten met plateauwagens en/of koetsen en paarden onder het zadel, was zo groot, dat we mede uit veiligheidsoverwegingen de Stichting Zuid-Limburgs Trekpaard hebben opgericht.

Het is een stichting zonder winstbejag, met een notariële akte.

De stichting organiseert jaarlijks een aantal activiteiten voor donateurs, waarbij ook niet-donateurs van harte welkom zijn.

De donatie is nu 15 euro per kalenderjaar. Gezinsleden van een donateur kunnen ook donateur worden voor een donatie van slechts 2,50 euro.

De stichting heeft ongeveer 100 donateurs. De donateurs hebben gezamenlijk ongeveer 60 paarden, waarvan 30 trekpaarden.

Vaste jaarlijkse activiteiten zijn:

  • Informatieavond met steeds wisselend onderwerp; er wordt dan een inleider uitgenodigd( februari/maart)
  • Veldwerkzaamheden.
  • Uitstapje.
  • Snertrit (oktober/november)
  • Eindejaarsbijeenkomst (is een avondactiviteit in december). Het bestuur geeft dan algemene informatie over het wel en wee van de stichting en vaststelling van de activiteiten voor het nieuwe jaar.